วันนี้ (2 พ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาในสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกต่ำ ว่า ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้การช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้า เช่น จัดการสีข้าวให้เกษตรกรฟรี ช่วยเหลือในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย Read More