Loading...
X

แนะร้านสปานวดปฏิบัติตามกม. รักษาอัตลักษณ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามยึดหลักกฎหมายตั้งชื่อสถานประกอบการให้เหมาะสม ไม่โอ้อวดเกินจริง หรือสร้างความเข้าใจผิดว่าบริการของตนสามารถบำบัดรักษาโรค พร้อมให้ติดป้ายแสดงให้เห็นชัดเจนหน้าสถานประกอบการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กล่าวว่า ปัจจุบัน แม้วิทยาการทางการแพทย์จะมีความก้าวหน้าและจัดเป็นการดูแลสุขภาพหลัก แต่การนวดไทยซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่ในการดูแลสุขภาพก็มิได้ลดความนิยมลงแต่อย่างไร แต่กลับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มชาวไทย และชาวต่างชาติ เนื่องมาจากคุณประโยชน์หลายอย่างที่การดูแลสุขภาพด้วยวิธีการอื่นๆ ยังไม่สามารถทดแทนหรือทัดเทียมได้รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนวดยังเป็นธุรกิจที่มาแรง มีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 15 ต่อปี ทำให้มีผู้ประกอบกิจการมายื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อขึ้นป้ายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายใหม่จำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบกิจการบางรายอาจขาดความเข้าใจในการตั้งชื่อสถานประกอบการฯของตน จนเป็นเหตุให้เกิดความสับสนในประเภทกิจการ หรือเข้าใจว่าสามารถบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ป้องกันความเข้าใจผิดจากการโฆษณาเกินจริงรวมทั้งรักษาอัตลักษณ์นวดไทย ขอให้ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่งตั้งชื่อสถานประกอบการฯของตนให้ถูกต้อง เหมาะสม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth