Loading...
X

เข้มสกัดโรฮีนจาจัดชุดลาดตระเวน-เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง

ผบ.พล.ร.5 ยันไม่นิ่งนอนใจดูแลชายแดนไทย-เมียนมา เข้มสกัดโรฮีนจา ไม่ประมาทจัดชุดลาดตระเวน -เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ร่วมแจ้งเบาะแส เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ค่ายรัตนรังสรรค์ กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 (ร.21 พัน2) จ.ระนอง พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 (ผบ.พล.ร.5)

เดินทางมารับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจป้องกันตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 (ฉก.ร.25)  โดยมีพ.อ.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.ฉก.ร.25 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้พล.ต.สิทธิพร กล่าวว่า การดูแลปัญหาโรฮีนจาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาบริเวณจ.ระนองนั้น เราไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะมีมาตรการเฝ้าระวังในเชิงรุก ด้วยการจัดชุดลาดตระเวนดูแลพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจึงทำให้ 2 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่แห่งนี้ไม่มีปัญหา รวมถึงที่ผ่านมาได้ทลายต้นตอและคีความสิ้นสุดแล้ว

ด้านพ.อ.ศานติ กล่าวว่า ฉก.ร.25 มีพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณตามแนวชายแดนไทย- เมียนมาด้านจ.ชุมพรถึงจ.ระนอง มีความยาวทางบกและทางทะเลรวมระยะทาง 254 กิโลเมตร ซึ่งเราได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบก โดยเฉพาะการเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ตลอดจนถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยตามพื้นที่ชายแดน อาทิ การสกัดกั้นการค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธสงคราม การค้าของหลบหนีภาษี การค้าสัตว์ป่าสงวน และการค้ามนุษย์

สำหรับกรณีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจาหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา นั้น แม้ว่าตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่จ.ระนองจะไม่มีปัญหาชาวโรฮีนจาอพยพเข้ามา แต่เราก็ไม่ประมาท โดยมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะงานด้านการข่าว รวมถึงจัดชุดลาดตระเวนทั้งทางบกและทางเรือ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ซึ่งเป็นประชาชนอาสาสมัครมาช่วยดูแลพื้นที่ เครือข่ายชาวประมง ทหารเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันว่าหากชาวโรฮีนจาลักลอบเข้ามาในพื้นที่ เราสามารถจับกุมได้แน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews