Loading...
X

ระดมวิทยาลัยเกษตรฯช่วยวางแผนชาวนาขายข้าว

วันนี้ (2 พ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาในสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกต่ำ ว่า ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้การช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้า เช่น จัดการสีข้าวให้เกษตรกรฟรี ช่วยเหลือในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย
รวมถึงให้ความรู้ในเรื่องการตลาด  ขณะที่ในระยะยาวได้หารือกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในการผลิตและจัดจำหน่ายอย่างครบวงจร โดยเฉพาะในเรื่องของการทำการตลาด ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของเกษตรกรไทย  โดยจะให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศเป็นต้นแบบในการปลูกข้าว จำหน่ายข้าว และสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อาชีวะ เมื่อประสบความสำเร็จจะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้แก่เกษตรกรต่อไป
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนา ว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และทหาร ร่วมกันดูแลการรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีในพื้นที่ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ มีการปิดป้ายราคารับซื้อและการวัดความชื้น ซึ่งต้องมีความยุติธรรมและถูกต้อง รวมถึงจะมีการพูดคุยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกับผู้ประกอบการโรงสีด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 3 พ.ย. เวลา 14.00น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และแนวทางบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้รับซื้อข้าวจากโรงสีในราคาดีที่สุดตามความเป็นจริง