Loading...
X

ผุดมาตรการถนน”5ไม่”50สายทำผิดจับปรับสูงสุด

กทม.ผุดมาตรการถนน5”ไม่”นำร่อง50เขตเจอทำผิดปรับสูงสุดกวดขันเข้มทุกข้อหาบนทางเท้า นายธีรพันธ์  อภิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า  จากนโยบายของคณะผู้บริหารกทม.ที่ต้องการสร้างทางเท้าที่สวยงามเป็นพื้นที่ให้ประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด

สำนักเทศกิจจึงได้มีแนวทางดำเนินโครงการเป็นถนน5ไม่ เพื่อกวดขันการกระทำผิดกฎหมายบนทางเท้าทางสัญจรในทุกข้อหา โดยเฉพาะใน 5 ฐานความผิดคือ 1.ไม่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายหรือการลักลอบติดตั้งป้าบโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาต2.ไม่มีการตั้งวางสิ่งของใดๆกีดขวางทางเท้าอาทิการตั้งวางกระถางต้นไม้หรือการตั้งวางวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้าริมทางเท้า3.ไม่มีขยะสิ่งปฏิกูลใดๆบนทางเท้าซึ่งจะสร้างความสกปรกสร้างทัศนะอุจาตแก่ผู้สัญจรไปมา4.ไม่มีแผงค้าผิดกฎหมายลักลอบตั้งวางโดยไม่ได้รับอนุญาตและ5.ไม่มีการจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews